PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2010 / ex. ET22-453
91 51 5 150 010-4    PL-PKPC

201Em-454 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M30.09.2009ZNLE Gliwice