PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2009 / ex. ET22-700
91 51 5 150 009-6    PL-PKPC

201Em-701 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R507.06.2000ZNLE Gliwice
G1+M30.09.2009ZNLE Gliwice