PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2008 / ex. ET22-734
91 51 5 150 008-8    PL-PKPC

201Em-735 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M31.08.2009ZNLE Gliwice