PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2007 / ex. ET22-573
91 51 5 150 030-2    PL-PKPC

201Em-574 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R516.08.1999ZNLE Gliwice
G1+M31.07.2009ZNLE Gliwice