PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2006 / ex. ET22-513
91 51 5 150 007-0    PL-PKPC

201Em-514 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?07.07.1994ZNLE Gliwice
R?25.02.2003ZNTK Poznań
G1+M24.07.2009ZNLE Gliwice