PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2005 / ex. ET22-381
91 51 5 150 006-2    PL-PKPC

201Em-382 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.05.1999ZNLE Gliwice
G1+M30.06.2009ZNLE Gliwice