PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2004 / ex. ET22-328
91 51 5 150 005-4    PL-PKPC

201Em-329 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R707.08.2003ZNLE Gliwice
G1+M15.06.2009ZNLE Gliwice