PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2003 / ex. ET22-446
91 51 5 150 004-7    PL-PKPC

201Em-447 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M27.05.2009ZNLE Gliwice