PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2002 / ex. ET22-569
91 51 5 150 003-9    PL-PKPC

201Em-570 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?10.11.1998ZNLE Gliwice
G1+M30.04.2009ZNLE Gliwice