PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2001 / ex. ET22-427
91 51 5 150 002-1    PL-PKPC

201Em-428 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.10.1998ZNLE Gliwice
G1+M19.03.2009ZNLE Gliwice