PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-193

201E-194 / 1975
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 28.02.1978 ZNLE Gliwice
S1 10.10.1980 ZNLE Gliwice
R2 31.07.1984 ZNLE Gliwice
S2 15.04.1989 ZNLE Gliwice
R3 13.03.1990 ZNLE Gliwice
R6 03.05.1994 ZNLE Gliwice
R7 17.09.1998 ZNTK Oleśnica
R8 24.04.2003 ZNTK Oleśnica
+++
18.08.2020