PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET22-186

201E-187 / 1975
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 16.08.1977 ZNLE Gliwice
S1 20.06.1980 ZNLE Gliwice
R2 09.09.1983 ZNLE Gliwice
S2 10.06.1986 ZNLE Gliwice
R3 07.06.1989 ZNLE Gliwice
R6 28.11.1992 ZNLE Gliwice
R7 11.04.1995 ZNLE Gliwice
R8 20.04.1999 ZNLE Gliwice
R9 10.09.2004 ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012