Zakład Taboru Czerwieńsk
Zachodnia DOKP

ET22-172

201E-173 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R113.07.1977ZNLE Gliwice
S114.04.1980ZNLE Gliwice
R209.12.1983ZNLE Gliwice
S2+A29.01.1987ZNLE Gliwice
R305.01.1991ZNLE Gliwice
R624.02.1995ZNTK Lubań
+++
23.08.1999