PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1158
91 51 3 150 049-7    PL-PKPC

201Eh-1158 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.01.1994ZNLE Gliwice
R224.11.1999ZNLE Gliwice
R328.11.2006ZNLE Gliwice
P4/1 R425.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.