PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1153
91 51 3 150 054-7    PL-PKPC

201Eh-1153 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R103.03.1995ZNLE Gliwice
R231.01.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R329.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.