PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1147
91 51 3 150 060-4    PL-PKPC

201Eh-1147 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R325.04.2003ZNTK Poznań
R406.02.2009ZNTK Oleśnica
P4/2 R529.01.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.