PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1142
91 51 3 150 065-3    PL-PKPC

201Eh-1142 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.10.1993ZNLE Gliwice
R231.07.1998ZNLE Gliwice
R309.08.2005ZNLE Gliwice
P4/1 R424.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice