PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1129
91 51 3 150 078-6    PL-PKPC

201Eh-1129 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R101.08.1996ZNTK Lubań
R226.03.2004ZNTK Oleśnica
P4/1 R312.06.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.