PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1095
91 51 3 150 110-7    PL-PKPC

201Eh-1095 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R331.03.1999ZNLE Gliwice
R427.10.2003ZNTK Oleśnica
R510.02.2009ZNLE Gliwice
P4/2 R620.09.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz