PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1080
91 51 3 150 125-5    PL-PKPC

201Eh-1080 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R311.12.2003ZNLE Gliwice
R419.02.2009ZNLE Gliwice
P4/2 R525.01.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz