PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1046
91 51 3 150 158-6    PL-PKPC

201Eh-1046 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.12.2002ZNTK Poznań
R523.09.2009CT Kujawski / CT Bydgoszcz
P4/2 R609.02.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz