PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1039
91 51 3 150 165-1    PL-PKPC

201Eh-1039 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.01.1992ZNLE Gliwice
R215.04.1998ZNTK Lubań
R323.02.2004ZNTK Poznań