PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1034
91 51 3 150 169-3    PL-PKPC

201Eh-1034 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R229.06.2002ZNLE Gliwice
R305.01.2009ZNLE Gliwice
P4/2 R431.08.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz