PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1031
91 51 3 150 171-9    PL-PKPC

201Eh-1031 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.01.1990ZNLE Gliwice
R216.03.1994ZNTK Lubań
R331.12.1997ZNTK Oleśnica
R430.05.2003ZNTK Poznań
R511.02.2009ZNLE Gliwice
P4/2 R610.07.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz