PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1019
91 51 3 150 183-4    PL-PKPC

201E-1019 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R122.01.1993ZNLE Gliwice
R215.04.2002ZNLE Gliwice