PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1012
91 51 3 150 190-9    PL-PKPC

201E-1012 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R125.09.1989ZNLE Gliwice
R230.12.1993ZNLE Gliwice
R331.03.2003ZNLE Gliwice