PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1009
91 51 3 150 193-3    PL-PKPC

201E-1009 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.11.1986PFW Wrocław
R129.06.1990ZNLE Gliwice
R217.12.1993ZNTK Lubań
R314.12.1999ZNLE Gliwice
R412.03.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R528.09.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz