Rail-Loco Paweł Plata
ET21-071 / ex. 71
91 51 3 140 062-3    PL-PLATA

3E/1-683 / 1970
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R 27.04.2001 ZPNTMiU TABOR Dębica
1R 03.10.2007 ZNLE Gliwice
G2 03.08.2011 ZNTK Oleśnica
P5/3 00.00.2021 Polski Serwis Kolejowy