PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET21-655

3E/1-720 / 1971
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R12 07.04.1997 ZNTK Lubań
R13 30.08.2003 ZNLE Gliwice
+++
     12.2009