PKP Cargo
Zakład Taboru we Wrocławiu
ET21-636

3E/1-701 / 1971
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R 19.02.1996 ZNTK Lubań
+++
13.06.2006