PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET21-631
91 51 3 140 020-1    PL-PKPC

3E/1-696 / 1971
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 26.04.1991 ZNTK Lubań
1R2 30.11.2002 ZT Bydgoszcz
1R3 15.10.2008 CM Nowy Sącz
+++
01.04.2021