PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET21-630

3E/1-695 / 1971
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R3 17.04.1997 ZNTK Lubań
1R4 20.05.2003 ZNTK Oleśnica
+++
     06.2009