PKP
Zakład Taboru we Wrocławiu
ET21-628

3E/1-693 / 1971
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R 30.05.1994 ZNTK Lubań
+++
22.12.1999