PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET21-622

3E/1-687 / 1971
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R2 22.07.2003 ZNLE Gliwice
+++
     12.2009