PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie
ET21-618

3E/1-676 / 1970
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R 27.04.1998 ZNTK Lubań
+++
17.06.2010