PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET21-57

3E-65 / 1960
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G2 28.05.1987 ZNTK Lubań
2R1 05.09.2003 ZNLE Gliwice