PKP Cargo
Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki w Katowicach
ET21-541

3E/1-593 / 1968
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R 30.12.1997 ZNTK Lubań
+++
22.07.2010