PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET21-539

3E/1-591 / 1968
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R4 17.12.1997 ZNTK Lubań
1R5 30.06.2003 ZNLE Gliwice
+++
     12.2009