PKP Cargo
Zakład Taboru we Wrocławiu
ET21-458

3E/1-497 / 1967
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 29.08.1979 ZNTK Lubań
1R 21.07.1995 ZNTK Lubań
+++
13.06.2006