PHU Lokomotiv Bronisław Plata
ET21-386

3E/1-419 / 1966
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 29.01.1982 ZNTK Lubań
1R6 28.03.1998 ZNTK Lubań
1R7 30.04.2003 ZNTK Oleśnica
+++
21.10.2015