PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie
ET21-357

3E/1-390 / 1966
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R 30.04.1998 ZNTK Lubań
+++
17.06.2010