PHU Lokomotiv Bronisław Plata
ET21-331

3E/1-364 / 1965
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R8 04.04.2003 ZNTK Oleśnica
+++
23.10.2015