PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET21-239

3E/1-267 / 1964
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 16.01.1984 ZNTK Lubań
1R 12.10.1995 ZNTK Lubań
+++
     06.2009