CTL Logistics
ET21-23 / ex. ET21-455
91 51 3 140 061-5    PL-CTLL

3E/1-494 / 1967
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
31.05.1995
MD Kraków Pr.
1R 07.11.2006 ZNTK Oleśnica
1R 25.10.2010 ZNTK Oleśnica
P5/2 18.03.2014 ZNTK Oleśnica
2P4/1 31.03.2021 AURATOR