CTL Logistics
ET21-20 / ex. ET21-476
91 51 3 140 051-6    PL-CTLL

3E/1-518 / 1967
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
09.04.1993
MD Inowrocław
1R 29.03.2006 ZNTK Oleśnica
G2 08.07.2009 ZNTK Oleśnica
2P4/1 22.10.2012 ZNTKiM w Gdańsku