CTL Logistics
ET21-18 / ex. ET21-266

3E/1-299 / 1965
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
10.04.1992
MD Inowrocław
1R 05.04.2005 ZNTKiM Gdańsk