Rail-Loco Paweł Plata
ET21-163 / ex. ET21-292
91 51 3 140 054-0    PL-CTLL

3E/1-325 / 1965
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
20.03.1992
MD Bydgoszcz Wschód
1R 17.09.2004 ZNLE Gliwice
1R 14.12.2007 ZNTK Oleśnica
1R 15.09.2011 ZNTKiM w Gdańsku