CTL Logistics
ET21-108 / ex. ET21-101

3E/1-118 / 1961
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R 20.11.1990 ZNTK Lubań
1R 10.11.1993 ZNTK Lubań
+++
10.05.1997
MD Tarnów
1R 30.12.2004 ZNLE Gliwice