CTL Logistics
ET21-106 / ex. ET21-198
91 51 3 140 063-1    PL-CTLL

3E/1-224 / 1963
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
20.02.1992
MD Karsznice
G2 16.06.2009 ZNTK Oleśnica
2P4/1 31.12.2012 ZNTKiM w Gdańsku