Lok. Dęblin
Wschodnia DOKP
EU07-191

4E-191 / 1972
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 26.11.1973 ZNLE Gliwice
S1 18.12.1975 ZNLE Gliwice
R2 25.02.1978 ZNLE Gliwice
+++
25.06.1979